Official MV Ngưng Làm Bạn – Cover by CLB Guitar Đào Duy Từ – T Entertaiment