Official Mv Cover Và Tôi Đi – CLB Guitar Đào Duy Từ – T Entertaiment