Uncategorized

Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 22/1

Điện Lực Biên Hoà 22/01/2022 06:00:00

07:00:00

Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Long Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Điện Lực Biên Hoà 22/01/2022 06:00:00 17:00:00 Cục Thi hành án Bảo hành Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Điện Lực Biên Hoà 22/01/2022 08:00:00 17:00:00 Mất điện một phần P.Bửu Long, P.Quang Vinh Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Điện Lực Biên Hoà 22/01/2022 08:00:00 17:00:00 Mất điện một phần P.Bửu Long, P.Quang Vinh Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Điện Lực Thống Nhất 22/01/2022 22:00:00 22:15:00 KH thuộc KCN Dầu Giây Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Long Khánh 22/01/2022 07:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 5,6,8,9,9 B, 14,15,10,22,24,25,26,27 ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Điện lực Xuân Lộc 22/01/2022 06:30:00 18:00:00 06 h30 – 18 h00 : – Một phần xã Xuân Tâm, Xuân Hưng ( Khu vực nằm bên phải đường Quốc Lộ 1A theo hướng từ ngã Ba Mũi Tàu đến HTX Xuân Hưng ) – Khu vực đường vào Hồ Gia Ui ( Đường Gia Ui Trảng Táo ) – xã Xuân Tâm Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Long Thành 22/01/2022 07:30:00 16:30:00 TP Biên Hòa : Một phần Khu phố Long Đức 2 – P. Tam Phước ; Một phần thành phố Tân Cang, thành phố Tân Lập – P. Phước Tân. Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Nhơn Trạch 22/01/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp Phước Lương, một phần ấp Rạch 7 – xã Phú Hữu Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Nhơn Trạch 22/01/2022 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp Phước Lương, một phần ấp Rạch 7 – xã Phú Hữu Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Nhơn Trạch 22/01/2022 10:00:00

11:30:00

Một phần ấp Phước Lương – xã Phú Hữu Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Điện Lực Nhơn Trạch 22/01/2022 13:30:00 15:30:00 Một phần ấp Phước Lương – xã Phú Hữu Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo trì Trung, hạ áp Điện lực Cẩm Mỹ 22/01/2022 08:00:00 15:30:00 Ấp 5, Xã Sông Ray. Cắt điện theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý Điện Lực Trảng Bom 22/01/2022 08:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận An, Thuận Hòa, xã Sông Thao ; Ấp Tân Hoa, Tân Hợp Tân Việt, Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 07:00:00 17:00:00 Một Phần KP1 P. Trảng Dài Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 07:00:00 17:00:00 Một Phần KP1 P. Trảng Dài Phòng Quản Lý Đô Thị Biên Hòa Đầu tư kiến thiết xây dựng Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP3, 4, 5 P. Trảng Dài Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP3, 4, 5 P. Trảng Dài Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài Đầu tư thiết kế xây dựng Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài Đầu tư kiến thiết xây dựng Trung, hạ áp Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 22/01/2022

08:00:00

16:00:00 Một Phần KP3, 4, 5 P. Trảng Dài Đầu tư kiến thiết xây dựng Trung, hạ áp